fbpx

אנרגיה ומחזורי החיים

בממד הכפול בו אנו חיים אנו תופסים את הזמן כליניארי. זמן המורכב מעבר, הווה ועתיד, תפיסה זו לוכדת וכולאת אותנו.

המציאות היא שהזמן אינו לינארי, ניתן לראות זאת באמצעות המאמצים שאנו עושים כדי לברוח מעברנו, ובכל זאת העבר תמיד משיג אותנו.

כל מה שלא נפתר מעברנו נוטה לחזור על עצמו, ללכוד אותנו ולטרוף אותנו.

בכל אוניברסיטה, קורס תלוי ועומד שלא עברנו, הוא נטל הדורש כפול זמן, מאמץ וכוונה לעבור אותו בהצלחה.

משהו דומה קורה בבית הספר של החיים, הלמידה היא מגוונת ואיננו יכולים לדלג על שום צעד כדי לעבור את הקורס, כי אחרת אנו נלכדים באופן לא מודע באותו שלב שוב ושוב, בלי להתפתח או לפתור את הסכסוך, לכודים בתוך לופ נפשי ורגשי שמונע מאתנו להיות חופשיים ולהתפתח אישית.

פעמים רבות העבר משנה תפאורה או דמויות, אך הנושא שאינו פתור נשאר זהה ואם איננו פותרים אותו, הוא נותר תלוי ועומד.

כל אחד אחראי על הפסולת הרעילה שהוא מייצר ובאחריותו לרפא ולהמיר את כל הנטל הזה, מכל מקום ממנו הוא מגיע, בין אם זה שלנו או של המשפחה שלנו, מהחיים האלה או מגלגולים קודמים.

בכדי לבצע תהליך ריפוי ושחרור יש צורך להיות מודעים לאותם זיכרונות ולכולנו יש את היכולת להתחבר אליהם.

חובתנו לשחרר את האנרגיה שנלכדה בעברנו, אנרגיה אשר יוצרת פצעים פיזיים, רגשיים ואנרגטיים של פחד, עצב, ייסורים, דאגה, אשמה, סכסוכים, טינה וכו’…

כאשר אנו מרפאים ומשחררים את העבר שלנו, עבודה זו באה לידי ביטוי בעתידנו, מייצרת עתיד טוב יותר ומאפשרת לנו לבחור ציר זמן התואם יותר את מטרת חיינו, הנמצא בהלימה עם התוכנית האבולוציונית שלנו.

סדנאות פראניק הילינג נועדו לעזור לך בתהליך זה של מודעות ולהעניק לך כלים מעשיים להשתחרר מכל מה שגופך וחייך מראים לך, את מה שברצונך לרפא ולהביא להרמוניה.

מודעות עצמית והבחנה הם כלים הכרחיים ובעלי ערך לבריאות שלנו, לשלווה הפנימית שלנו ולצמיחה האישית שלנו.

כפי שציין בפנינו האורקל מדלפי, “דע את עצמך” זה המעט שאנו יכולים לעשות כיום, לנוכח הציפיות ועולם שנעשה יותר ויותר בלתי ידוע, בלתי צפוי וכאוטי.

דילוג לתוכן