fbpx

החמרה בהרגשה לפני החלמה למה זה קורה ואיך ניתן לדלג על שלב ההחמרה?!

אפשר להגיד שכל סוגי ההילינג מורכבים משתי טכניקות:

ניקוי והטענה.

בלי קשר למה שעובר המטופל, ברמה האנרגיה, הצ'אקרות , בגוף האנרגיה קיימות חסימות, האנרגיה לא זורמת בחופשיות, זה ברור, כי אחרת לא היה קיים חולי פיזי או רגשי אותו המטופל מבקש לרפא.

טכניקת הניקוי מאפשרת להסיר את החסימות, טכניקת ההטענה, כלומר הכנסת אנרגיית חיים, מאיצה את תהליך הריפוי העצמי של הגוף.

טכניקות טיפול אנרגטיות, שאינן עושות שימוש מודע בטכניקת הניקוי עלולות לגרום לנזקים אצל המטופל כמו גם אצל המטפל.

בפראניק הילינג אנחנו עושים את הניקוי באופן במודע, באמצעות מגוון טכניקות עוצמתיות ויעילות.

אך גם בסוגי הילינג בהם רק מניחים את הידיים, גם כאשר המטפל באופן מודע אינו מנקה את גוף האנרגיה לפני הכנסת אנרגיית חיים, גם אז מתקיים תהליך ניקוי אך הוא מתרחש שלא באופן מודע.

בסרטון אני מסבירה כמה דרכים באמצעותן זה קורה.

דילוג לתוכן