Date:  Comments: 0

כל מה שלא נפתר מעברנו נוטה לחזור על עצמו, ללכוד אותנו ולטרוף אותנו.

הממסד הרפואי מוכיח מזה יותר מ 50 שנה, כי הנפש יכולה לרפא את הגוף.

Date:  Comments: 0

המין האנושי תמיד האמין בריפוי מרחוק. מבחינה היסטורית, רק לאחרונה, אנשים החלו להטיל ספק ביעילותה ושאלו את השאלה:
כיצד פועל ריפוי מרוחק?

Date:  Comments: 0

פעמים רבות כאשר אנו נמצאים בחברת מישהו איתו יש לנו מערכת יחסים מורכבת, או שהוא כועס עלינו, או משהו רע קרה.. יש לנו נטייה להתקע עם זה

טיפול בבני משפחה – התמודדות עם מחלה או בעיה פיזית של אדם קרוב ואהוב הנה פעמים רבות מתסכלת יותר, מכאיבה יותר. יש פתרון לריפוי גם מהצד של האנרגיה - הבריאות הזאת מתבטאת לא רק בבריאות פיזית, אלא גם בבריאות רגשית, נפשית, מחשבתית, רוחנית ואנרגטית. אנחנו מאושרים, שלווים ומצליחים יותר. כך הבריאות שלנו היא רגשית ואפשר לרפא אותה ובכך המחלה הפיזית לא תגיע.